Názory psychologů

Změny ve svém životě jsem začala vidět okamžitě

Jedna z mých klientek mi při poslední návštěvě velmi nadšeně děkovala za doporučení Nevýchovy. Řekla mi:

Nevýchova je jedna z nejlepších věcí, kterou jsem za posledních 5 let udělala, protože změny ve svém životě jsem začala vidět okamžitě a já si uvědomila, že můžeme jako rodina žít spokojeně, ve vzájemném respektu a s dohodami, které baví všechny členy rodiny.“ Klientka děkovala mně a já děkuji celému týmu Nevýchovy za to, že učí zážitkovou formou širokou veřejnost, jak vychovávat děti lehce a snadno.

Mgr. Monika Mihaličková, psycholožka

41 42

Vaši práci oceňuji nejen jako psycholožka, ale i jako máma

Chtěla jsem Vám poděkovat za Vaši práci. I když jsem nevstoupila do kurzu, moc oceňuji nejen jako psycholožka – ale i jako máma, že svým kurzem podněcujete rodiče (i mě) k tomu, abychom se s dětmi více domlouvali, respektovali jejich názor, pohled na věc a vedli je tak k odpovědnosti za svůj život.

Myslím, že i samotné zamyšlení nad tím, jak to doma máme, a vystoupení ze zaběhaného veletoče všech povinností, je moooc důležité. A i mi pomohlo se na situace dívat trochu jinak a přemýšlet, kam možná řešení vedou.

Děkuji i za to, že upozorňujete na to, že je potřeba se nevinit za své chyby ve výchově (a že jich každý rodič udělá spoustu:)), ale pokusit se omezit uspěchaná řešení. Řešení, která máme zažitá ze své původní rodiny, nebo řešení, která jsme někde viděli a jsou tak snadná na provedení (důsledky jsou však horší).

Díky, bylo to pro mě velmi obohacující.

Jana Šnajderová, psycholožka

58 59