Seznam příjemců osobních údajů
a nástroje třetích stran

Společnost Nevýchova s.r.o., IČO 02217155, se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 216989 u Městského soudu v Praze.

Někdy můžeme poskytnout informace o Vás partnerům, kteří s námi spolupracují, abychom mohli kvalitně a efektivně poskytovat naše produkty a služby. Například pokud se účastníte námi pořádaného webináře, sdílíme Vaše osobní údaje se společností, která zajistí, že obdržíte pozvánku na webinář v okamžiku, kdy to bude relevantní.

Pokud předáváme těmto partnerům Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s partnery, abychom mohli pohlídat, jak s Vašimi osobními údaji partneři nakládají.

O tom, jaké informace o Vás zpracováváme a za jakými účely se dozvíte z našich Zásad ochrany osobních údajů.

Jednotlivé služby třetích stran

Na našich webových stránkách využíváme následující služby třetích stran:

Komunikační služby

V případě, že Vás potřebujeme kontaktovat, a to ať už z důvodu obchodního sdělení nebo zaslání newsletteru, využíváme online komunikační služby, které nám napomáhají k zajištění Vaší informovanosti o službách a produktech Nevýchovy.

SMSBrána

Tato služba slouží k odesílání jednotlivých SMS, hromadných SMS, napojení SMS odesílače do systému Odběratele, dále umožňují přijímat SMS, zpracovávat obsahy SMS a rozesílat SMS na různé typy koncových mobilních zařízení. Většinou ji používáme k rozesílání pozvánek k využití našich služeb.
Více o této službě se můžete dozvědět zde.

Ontraport

Tato služba je naší hlavní službou k rozesílání newsletterů, ke kterým jste se přihlasil/a nebo u kterých jsme na základě předchozího poskytnutí služby vyhodnotili, že by Vás mohly zajímat. Můžeme díky ní například vytvářet různé kampaně nebo přiřazovat Vám štítky podle typu obsahu, který by Vás mohl zajímat. Zároveň má tato služba i vlastní analytický modul, který nám umožňuje analyzovat úspěšnost a dosah reklamních kampaní a také kampaň na základě které jste se rozhodl/a využít naše služby.
Více o této službě se můžete dozvědět zde.

HelpScout

Tato služba slouží jako prostředek pro administrativu a řešení požadavků na podporu. Jinými slovy, je to ticketovací systém, přes který se k nám dostanou všechny Vaše dotazy či požadavky, a přes který Vám zpětně odpovídáme. Zároveň má tato služba i vlastní analytický modul, který nám umožňuje analyzovat frekvenci a způsob řešení Vašich požadavků a dotazů.
Více o této službě se můžete dozvědět zde.

Postmark

Tato služba slouží zejména k odesílání transakčních e-mailů spojených s našimi produkty. Více o této službě se můžete dozvědět zde.

Analytické služby

Abychom věděli, které stránky se Vám líbí a jak je máme vylepšit, používáme různé analytické služby, které měří anonymizovaně chování návštěvníků našich webových stránek (tedy to, kolik času a na které stránce strávíte, kolikrát naše webové stránky navštívíte a další informace). Díky tomu můžeme naše stránky vylepšovat a nabízet Vám obsah, který Vás zajímá.

Google Analytics

Tato služba může pro výše uvedený účel zpracovávat Vaše osobní údaje, jako jsou online identifikátory, včetně cookie identifikátorů, IP adresy a identifikátorů Vašeho zařízení, ze kterého se na naše webové stránky připojujete a Vaše klientské identifikátory.
Více informací o této službě se můžete dozvědět zde.

HelpScout

Viz výše.

Facebook pixel

Tato služba slouží k monitoringu výkonu našeho Facebook webu, mapování průchodu tímto webem, fáze Vaší objednávky nebo úspěšnosti a dosahu reklamních kampaní a reportům zjištění o lidech, kteří reklamy viděli a zareagovali na ně.
Více informací o této službě se můžete dozvědět zde.

Ontraport

Viz výše.

Marketingové služby

V případě, že navštívíte naše stránky, uvažujeme, zda by Vás nemohlo zajímat více o nás nebo o našich výrobcích či službách. Abychom se ujistili, že ani jeden zákazník, který by mohl naše služby využít, takovou možnost nepropásne, využíváme služby určitých společností k tzv. remarketingu, tedy k oslovení osob, které navštívily naše stránky pro účely nabízení našich výrobků či služeb. Dále můžeme inzerovat reklamy i v případě, že jste naše stránky doposud nenavštívili, ale navštěvujete stránky, které tematicky souvisí s našimi produkty nebo službami, nebo ve vyhledávači zadáváte klíčová slova, která souvisí s našimi produkty či službami. Inzerce probíhá vždy na základě splnění určitých kritérií, popřípadě na základě existence v remarketigovém seznamu, který se skládá z cookie ID na koncových zařízeních.

Google Ads

Tato služba, umožňuje umístit naši reklamu na webové stránky společnosti Google a webové stránky partnerů společnosti Google (například bannery ve videích). Google Ads funguje tak, že pokud navštívíte naši stránku, Google Ads kód na našich stránkách identifikuje Vaše ID z Google Ads souboru cookie a uvede jej do našeho remarketingového seznamu. My následně určíme, za jakých podmínek budete z tohoto seznamu vybráni k tomu, aby se Vám zobrazila naše reklama (například při zadání klíčového slova „Nevýchova“ do vyhledávače). Při splnění těchto podmínek se Vám následně reklama zobrazí.
Více informací o této službě se můžete dozvědět zde.

Facebook Ads

Tato služba umožňuje umístit naši reklamu na sociální síť Facebook a do partnerských aplikací společnosti Facebook (například Messenger nebo Instagram). Facebook Ads funguje tak, že se Vám zobrazují reklamy, které odpovídají našemu nastavení osob, u kterých chceme, aby se tyto reklamy zobrazovaly. Můžeme nastavit například lokalitu, ze které má oslovená osoba být, její věk, pohlaví či vzdělání, zájmy, předchozí chování na síti Facebook (například na základě zobrazování článků, týkajících se výchovy dětí) nebo nastavit oslovení osob, které navštěvují náš profil na síti Facebook. Pokud splníte námi zadaná kritéria, zobrazí se Vám reklama na naše příspěvky či služby, protože je pravděpodobné, že Vás budou zajímat.
Více informací o této službě se můžete dozvědět zde.

Facebook Ads dále využíváme tím způsobem, že Facebook pověříme, aby z našich kontaktů vytvořil tzv. „look alike publikum“, jinými slovy, v některých případech Facebooku přímo určujeme, komu má reklamy na naše služby a naše příspěvky sdílet.
Více informací o této službě se můžete dozvědět zde.

Sklik

Tato služba umožňuje umístit naši reklamu na webové stránky společnosti Seznam.cz a webové stránky partnerů společnosti Seznam.cz. Sklik funguje tak, že pokud navštívíte naši stránku, Sklik kód na našich stránkách identifikuje Vaše ID z Sklik souboru cookie a uvede jej do našeho remarketingového seznamu. My následně určíme, za jakých podmínek budete z tohoto seznamu vybráni k tomu, aby se Vám zobrazila naše reklama (například při zadání klíčového slova „Nevýchova“ do vyhledávače). Při splnění těchto podmínek se Vám následně reklama zobrazí. Dále se Vám mohou zobrazovat naše reklamy na výše uvedených webových stránkách v případě, že navštěvujete stránky, které tematicky souvisí s našimi produkty i službami, nebo ve vyhledávači zadáváte klíčová slova, která souvisí s našimi produkty či službami.
Více informací o této službě se můžete dozvědět zde.