O nás

Co je Nevýchova

Výchova, která podporuje děti i rodiče

  • Dětem pomáhá vyznat se v tom, co rodiče chtějí, začít s nimi spolupracovat v každodenních situacích, a postupně růst v samostatné, citlivé lidi.
  • Mámy a táty provází nástrahami rodičovství, učí je, jak v nich zůstat laskaví a pevní zároveň, ale zvládnout i to, když se zrovna nedaří.

A nedaří se nám občas každému, tím si můžete být jistí :)
V životě s dětmi nejde mít jenom dobré dny. Někdy se v něm i vzteká a pláče, staví i bourají lego hrady. A to všechno je nakonec v pořádku.

Protože rodičovství není o tom, vybudovat nějaký ideál. Ale jít s dětmi po společné cestě. Učit se na ní a provázet je tak, aby se v životě neztratily. A přitom všem se taky spolu mít obyčejně lidsky dobře. Bez zbytečného křiku, scén a vysílení na obou stranách.

Není to volná výchova bez hranic, kdy se svět točí jenom kolem dětí. Ale nabízí rodičům příležitost se na ten svět očima dětí podívat. A porozumět o kousek víc tomu, proč se děti chovají…no jako děti :)

Tenhle pohled a tuhle cestu Nevýchova nabízí. A opírá se na ní o 9 klíčových myšlenek:

Vznik Nevýchovy

Na začátku vzniku Nevýchovy byla touha porozumět dětem, a poznání, že tradiční přístupy k výchově – ať už autoritativní, kde rodič vládne, nebo liberální, kde vládne dítě – nepřinášejí skutečnou blízkost. A nepřinášejí ani dobré výsledky.

Postupem času vznikl ucelený přístup, který umožňuje rodičům hlouběji porozumět svým dětem a budovat s nimi vztah založený na důvěře, pochopení a oboustranném respektu. Tenhle unikátní přístup, nazvaný Nevýchova, se zrodil v roce 2013. A za prvních deset let existence jím prošlo 759,000 lidí.

Pro koho je náš přístup určený

Pro všechny, kdo chtějí pracovat na vztahu s dětmi a přinést do něj víc porozumění, důvěry, blízkosti. Pro všechny, kteří chtějí pomoci dětem, aby se vyznaly samy v sobě, dokázaly budovat vztahy a postupně tvořit společnost, ve které dokážou najít vlastní spokojenost, ale i brát ohledy na potřeby ostatních.

Každý den dostáváme od rodičů příběhy o tom, jak jim Nevýchova pomohla v běžných situacích s dětmi i v náročných životních zlomech.

Píšou nám mámy, že se necítí být na rodičovství tolik samy. Že dostaly přijetí a pochopení a díky tomu našly i odvahu žít s dětmi tak, jak si přejí. Že začaly myslet víc na sebe a o kus víc si mateřství užívat.

Píšou nám tátové, že se jim podařilo najít cestu ke svým dětem. Pochopit jejich emoce a být ve vztahu k nim otevření i pevní zároveň.

A píšou nám i prarodiče, že jim nevýchovný přístup pomáhá tvořit vztah s vnoučaty. Rozumět tomu, proč jejich dospělé děti přistupují k výchově jinak a sbližovat se s nimi.

Drawing of an elephant with a leprechaun in a pointed hat sitting on its trunk.

Kdo za Nevýchovou stojí?

Za Nevýchovou stojí kolektiv autorů, rodičů, prarodičů, učitelů, speciálních pedagogů, odborníků, které spojuje myšlenka, že rodiče a děti si spolu dokážou rozumět a mít se spolu dobře. A způsob, jak to udělat, je stát společně proti problémům, a ne proti sobě.

Nevýchova je ale hlavně o vás. O komunitě tisíců rodin, které už doma nevýchovný přístup žijí. O jejich potřebách, rozdílnosti a vzájemné podpoře.

Nevýchova totiž nepředepisuje, co přesně dělat, ale předává ověřené principy. Třeba komunikace, zvládání konfliktů nebo péče o sebe sama. A každá rodina je potom využije svým jedinečným způsobem. Tak se pojďte podívat, v čem by mohl být náš přístup blízký i vám.