Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Nevýchova s.r.o., IČO 02217155, se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 216989 u Městského soudu v Praze. (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek www.nevychova.cz, ma.vychovanevychovou.cz, edice.vychovanevychovou.cz, zazitkova.vychovanevychovou.cz, moje.nevychova.cz a zákazníky a dodavatele informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Je řada způsobů, jakými můžete využívat naše služby – můžete používat naše produkty, prohlížet si naše webové stránky, nebo se na nás obracet s žádostí o nákup našich produktů nebo o pomoc s jejich obsluhou. Někdy nám rovněž zasíláte zprávy, kde hodnotíte naše služby a poskytujete nám tak cennou zpětnou vazbu na naši práci. Když využíváte naše služby nebo s námi sdílíte informace, například kontaktováním naší zákaznické podpory, využíváme shromážděné informace o Vás k tomu, abychom zkvalitnili naše služby, poskytli Vám relevantní odpovědi na Vaše žádosti a nabídli Vám zajímavější reklamu na naše produkty nebo zajímavější články či příspěvky.

Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo srozumitelné a znali jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme:

 • Jaké informace shromažďujeme a jakým způsobem;
 • Jak využíváme shromážděné informace a na jakém právním základu;
 • Jak dlouho zpracováváme shromážděné informace;
 • Kdo má přístup ke shromážděným informacím;
 • Jaká máte práva ve vztahu ke shromážděným informacím a jak je uplatnit.

Pokud přesně nerozumíte některým pojmům jako je osobní údaj, IP adresa nebo cookies, můžete se s nimi seznámit ve slovníku klíčových pojmů v Příloze A k těmto Zásadám.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected].

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme následující informace:

 • Informace, které nám sdělíte. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, když nás kontaktujete, žádáte o podporu nebo máte zájem o naše služby. Tyto údaje nám zpravidla poskytujete vyplněním a odesláním určitého formuláře na našich webových stránkách, jako je například objednávka kurzu, objednávka dárkového poukazu, přihlášení k newsletteru, poskytnutím reference, vyplněním dotazníku, přidáváním komentářů do našeho blogu, vyplněním dotazníku spokojenosti, ve smlouvě či objednávce nebo v požadavcích na podporu. Jedná se například o jméno a příjmení, podpis, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název organizace, adresu, údaje použité k platbě kurzu, a další údaje. Pokud jste nás žádal/a o podporu, máme informace o Vašich jednotlivých požadavcích.
 • Informace, které získáváme, když využíváte naše služby. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte naše služby, od návštěvy našich webových stránek, až po využívání našich produktů. K získávání těchto informací někdy využíváme služeb třetích stran, o kterých se můžete dozvědět zde. Jedná se o následující informace:
  • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookie k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv online identifikátory, vč. cookie identifikátorů, IP adresy, klientské identifikátory, typ zařízení, operační systém, druh prohlížeče, rozlišení obrazovky, geografické údaje (pouze země), preferovaný jazyk, události myši (kliknutí, pohyby, lokace), údery do klávesnice, odkazující URL a doménu , čas a datum přístupu na webovou stránku. Další informace o využití cookies jsou uvedené zde.
  • Informace o Vaší aktivitě v našich kurzech a marketingových kampaních. Abychom věděli, zda naši práci odvádíme dobře, které části webových stránek využíváte více a které méně, abychom byli schopni správně vyhodnotit, jak jste kurz využili, nebo pokud nás žádáte o vrácení peněz, zaznamenáváme si některé Vaše aktivity v našich kurzech nebo marketingových kampaních. V kurzech se jedná zejména o to, kdy jste vstoupili do kurzového prostředí, kolikrát nebo zda vůbec jste navštívili některou část našich kurzů, kolik čas jste v této části kurzu strávili a další údaje. Údaje jako IP adresu, identifikátor zařízení, relevantní zdrojový kód, operační systém, druh webového prohlížeče pak také používáme například k diagnostice chyb na našich webových stránkách.Dále sledujeme Vaše chování při marketingových kampaních, do kterých jste se zapsali, nebo které Vám zasíláme v případě, že jste si objednali naše služby a myslíme si, že by Vás obsah těchto kampaní mohl zaujmout. Tyto údaje zpracováváme nejen pro zjištění, o který obsah máte největší zájem, ale také abychom věděli, zda Vám máme další nabídky či informace posílat, pokud vyhodnotíme, že o ně například již zájem nemáte. V takovém případě sledujeme zejména otevření e-mailu, prokliknutí na určitý odkaz či prohlížeč, který je při prokliknutí využíván.

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Pokud Vám nebylo 16 let, prosíme, nevyužívejte bez dohledu a souhlasu Vašeho zákonného zástupce naše webové stránky.

JAK VYUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

Shromážděné informace využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, udržovat je, chránit a dále zlepšovat a abychom mohli vyvíjet či měnit naše služby s ohledem na Vaše preference. Shromážděné informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zobrazovat na stránkách našich partnerů reklamu na naše služby a články, o kterých si myslíme, že Vás budou zajímat. Kromě reklam také zjišťujeme, odkud jste se o našich službách dozvěděli, abychom věděli, jaký způsob marketingu našich služeb upřednostňujete.

Shromážděné informace, včetně Vašich osobních údajů, využíváme také k tomu abychom chránili sebe a ostatní uživatele našich služeb.

Když kontaktujete naši podporu, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom Vám byli schopni pomoci při řešení Vašich problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použit k zasílaní informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních. Dále Vás pomocí Vašich kontaktních údajů informujeme o nadcházejících službách, ke kterým jste se přihlásili a zveme Vás k jejich využití, aby Vám nic neuniklo.

Vaše osobní údaje využíváme také k tomu, abychom získali cennou zpětnou vazbu, týkající se našich služeb. Tuto zpětnou vazbu pak používáme nejen pro nás samotné, ale také pro ostatní potenciální zákazníky, kteří Vaše reference mohou využít k rozhodnutí, zda budou chtít využít našich služeb.

Informace shromážděné ze souborů cookies využíváme k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran, jako jsou například Google Analytics. Pokud například budeme znát prohlížeč, zda na naše stránky přistupujete z OS Windows nebo Mac OS, můžeme lépe identifikovat a pochopit kdy určité funkcionality nefungují pro specifické technologie.

Vaši IP adresu využíváme k identifikaci města, ze kterého navštěvujete naše webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků našich webových stránek.

Právními základy, které ospravedlňují naše zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména potřeba řádného plnění smlouvy s Vámi nebo Vašeho požadavku, plnění našich zákonných povinností anebo ochrana našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, Vás vždy budeme informovat a požádáme Vás o souhlas.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na [email protected] nebo vyplnit vzorovou žádost o uplatnění práva subjektu údajů nebo kliknutím na odhlášení od zasílání obchodních sdělení, které můžete udělat u každé emailové zprávy s obchodním sdělením, kterou Vám pošleme.

Vaše osobní údaje použijeme za účelem profilování, ale pouze za účelem profilování ve Váš prospěch. Pomocí analytických nástrojů totiž vyhodnocujeme, jak moc Vás zajímají naše obchodní sdělení, a pokud vyhodnotíme, že o tato sdělení zájem nemáte, přestaneme Vám je posílat, abychom Vás zbytečně neobtěžovali.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE

Vaše osobní údaje jsou využívány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny – například po dobu obchodního partnerství, dokud jste neodmítl zasílání našich marketingových sdělení nebo dokud řešíme Vaše požadavky na podporu.

KDO MÁ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Dbáme na ochranu osobních údajů a nikdy neprodáváme databáze osobních údajů. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují služby, nezbytné pro zajištění naší činnosti. Někdy také předáváme Vaše osobní údaje jiným příjemcům, jako jsou například advokátní kanceláře.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto příjemce osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců osobních údajů můžete nalézt na internetové adrese zde.

Sami Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Někteří naši partneři, kterým Vaše osobní údaje předáváme, však mohou být ze třetích zemí. Vždy však dbáme na to, aby předání Vašich údajů partnerům do těchto zemí probíhalo v souladu s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů, a proto spolupracujeme jen s partnery ze zemí, zajišťujících odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise, partnery se kterými máme uzavřeny smlouvy, obsahující speciální smluvní doložky, které dle Evropské komise zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů nebo partnery, kteří poskytují jiné vhodné záruky pro předávání.

Budete-li mít zájem o zjištění, kde se nachází Vaše konkrétní osobní údaje, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím formuláře pro uplatnění práva subjektu údajů nebo na e-mailové adrese [email protected] a Váš požadavek společně vyřešíme.

Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abychom mohli pohlídat, jak s Vašimi osobními údaji tyto osoby nakládají.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SHROMÁŽDĚNÝM INFORMACÍM A JAK JE UPLATNIT

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo na přenositelnost údajů;
f) právo vznést námitku proti zpracování; a
g) podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nám napíšete na e-mailovou adresu: [email protected], žádosti se však samozřejmě budeme věnovat, ať se k nám dostane jakkoliv. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím za jakými účely, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, zejména pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 28. 3. 2019.

PŘÍLOHA A
SLOVNÍK KLÍČOVÝCH POJMŮ

Cookie 

Je malý textový soubor, který webové stránky ukládají skrze Váš prohlížeč na Váš počítač. Většina webových stránek na světě využívá cookies.

IP adresa 

IP adresa je identifikační číslo zařízení v sítích, používajících internetový protokol.

Osobní údaje 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Vaší osobě, které zpracováváme a které mohou vést k Vaší přímé či nepřímé identifikaci.

Zařízení 

Zařízením se rozumí osobní počítač, server, nebo mobilní zařízení vč. tabletu.